O soutěži

Univerzita Palackého v Olomouci opět hledá podnikavé hlavy! Máte "v hlavě" záměr, který jste zatím nerealizovali na trhu nebo jej realizujete nejvýše 1 rok? Je vám více než 18 let? Nebo je vám méně než 18, ale máte někoho staršího, kdo se za vás v přihlášce zaručí? Tak vzhůru do toho.

Cílem soutěže Podnikavá hlava je podpořit začínající i zkušené podnikatele a ocenit nejlepší podnikatelský záměr. Na vítěze čekají samozřejmě zajímavé výhry, ale i samotná účast v soutěži vás může naučit mnoho nového. Registrací získáte možnost zdarma absolvovat workshop, a k tvorbě svého podnikatelského záměru můžete využít podporu odborných konzultantů.

Jak se přihlásit, se dozvíte v podrobných pravidlech soutěže. Aktuální dění můžete sledovat také na Facebooku soutěže, a inspirovat se můžete také vítězi minulých ročníků.

Výhry

1. místo
 • finanční odměna 50 000 Kč
 • poskytnutí 50% slevy na pronájem volné kanceláře ve VTP UP na 1 rok pro realizaci vítězného soutěžního příspěvku
 • 8 hodin konzultačních služeb měsíčně na 1 rok zdarma
 • časově omezená nabídka 10 hodin expertních PLATINN konzultací u hlavního partnera soutěže (ICOK) zdarma
 • věcné ceny
2. místo
 • finanční odměna 15 000 Kč
 • 6 hodin konzultačních služeb měsíčně na 1 rok zdarma
 • časově omezená nabídka 6 hodin expertních PLATINN konzultací u hlavního partnera soutěže (ICOK) zdarma
 • věcné ceny
3. místo
 • finanční odměna 5 000 Kč
 • 4 hodiny konzultačních služeb měsíčně na 1 rok zdarma
 • časově omezená nabídka 4 hodin expertních PLATINN konzultací u hlavního partnera soutěže (ICOK) zdarma
 • věcné ceny
 • vítěz kategorie „Podnikatel z UP“ finanční odměna 5 000 Kč
 • vítěz kategorie „Cena ICOK pro nejinovativnější nápad“ finanční odměna 5 000 Kč

Pravidla (Veřejný příslib)

Harmonogram

18. 3. 2021
duben 2021
 • Workshop na tvorbu podnikatelského plánu (pro registrované zájemce)
10. 5. 2021
ve 12:00 hod
 • Uzávěrka závazných přihlášek. Přes odkaz v emailu nahrát soutěžní příspěvek, závaznou přihlášku a prohlášení o původnosti soutěžního příspěvku a souhlas se zpracováním osobních údajů. Do 20. 5. 2021 doručit vlastnoručně podepsané a vyplněné prohlášení o původnosti soutěžního příspěvku a souhlas se zpracováním osobních na adresu Vědeckotechnického parku UP, Šlechtitelů 21, 783 71, Olomouc
20. 5. 2021
27. 5. 2021
 • Finále soutěže, prezentace soutěžních příspěvků před porotou a slavnostní vyhlášení vítězů

Konzultanti

Dr. Ing. Petr Kubečka
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Vědeckotechnický park UP
podnikavahlava@upol.cz
konzultant v oblasti podnikatelského záměru, technologického transferu, licenčních smluv
Ing. Filip Auinger
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Vědeckotechnický park UP
podnikavahlava@upol.cz
konzultant v oblasti podnikatelského záměru, technologického transferu, licenčních smluv a ochrany duševního vlastnictví

Externí konzultanti

Ilona Tandlerová
MANAŽERKA PILOTNÍHO OVĚŘENÍ PREINKUBACE A INKUBACE
Inovační centrum Olomouckého kraje
tandlerova@inovaceok.cz

Porota

Mgr. Petr Suchomel, Ph.D.

Vystudoval obor fyzikální chemie na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde také několik let působil na pozici junior researcher. Od roku 2015 pracuje ve Vědeckotechnickém parku UP jako business development manager. Zabývá se především transferem znalostí a technologií, komunikací s firemními klienty a zajišťováním zakázkových měření na unikátní infrastruktuře Univerzity Palackého v Olomouci.

Jakub Domitra

Jakub má historii ve strojírenství, financích a obchodu. Posledních sedm let se aktivně věnuje náboru nových projektů pro Busyman.cz a jejich přípravě před zainvestováním andělskými investory. Busyman se od roku 2010 zabývá propojováním startupů, podnikatelských záměrů, technologií, mladých firem s potenciálem s penězi od andělských investorů a strategických partnerů na osobní bázi. Má vlastní privátní investorský klub a pořádá eventy, kde vybrané projekty prezentuje andělským investorům. Díky těmto zkušenostem má široký přehled o trhu, a to v různých segmentech podnikání. Poskytuje prvotní zpětnou vazbu autorům projektů a týmům, pomáhá revidovat a sestavovat byznys modely a navést správným směrem.

Dr. Ing. Petr Kubečka

Pracuje ve Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého v Olomouci od roku 2012 a to jako projektový manažer se zaměřením na transfer technologií do podnikové sféry. Studoval na Vysoké škole báňské a Ecole Centrale Paris. V minulosti pracoval jako manažer a jednatel v úspěšné telekomunikační firmě Evkanet.

Ing. Marie Studená

Pracuje jako ředitelka Inovačního centra Olomouckého kraje, jehož posláním je podporovat nejen inovace a nové technologie, ale také začínající podnikatele, chytré a schopné osobnosti v jejich rozvoji podnikání a cestě za úspěchem. Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně studovala management, marketing a ekonomiku. Má několikaletou praxi v oblasti logistiky na úrovni jak služeb, tak výroby a zkušenost v oblasti transferu výroby a jejího následného zavádění.

Martin Ohlídal

Od roku 2019 pracuje v Inovačním centru Olomouckého kraje na pozici business developera a manažera konzultačního programu PLATINN. Předtím řídil obchod v olomouckém závodu Unexu a ještě dříve měl na starosti investiční projekty ve společnosti Honeywell. Za hlavní poslaní své mise v ICOKu považuje pomáhat dobrým firmám stát se skvělými.

PhDr. Radim Kašpar

Pracuje jako ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc a ve své činnosti urputně hájí zájmy podnikatelů. Je hrdým absolventem Univerzity Palackého v Olomouci. Již během vysokoškolského studia navázal spolupráci s renomovanou agenturou Ogilvy Public Relations, kde zdokonaloval své dovednosti zejména v oblasti PR a marketingu. Poté působil jako ředitel olomoucké marketingové agentury. Ve své profesní činnosti čerpal praxi také z přípravy a realizace evropských projektů a koordinace podnikatelského klubu Business for Breakfast. V neposlední řadě za ním stojí mnoho desítek zrealizovaných odborných seminářů a vzdělávacích konferencí.

Ing. Pavlína Slepičková

V agentuře CzechInvest působí již řadu let. Její pracovní náplní je široká škála činností podporujících rozvoj podnikatelského prostředí v regionu – dotace v oblasti zpracovatelské průmyslu, inovací, vědy a výzkumu, podpora exportu českých firem do zahraničí, monitoring průmyslových zón a brownfieldů a v neposlední řadě je také koordinátorem start-upových projektů. Hlavním úkolem regionální kanceláře CzechInvestu v oblasti start-upů, je snaha spoluvytvářet start-upové podhoubí v regionu tak, aby mohly vznikat a rozvíjet se nové zajímavé podnikatelské projekty s globálním potencionálem.

Ondřej Šesták

Pracuje v projektu Podnikni to! jako manažer komunity Klubu podnikavců. Vystudoval Logistics Management (AP degree) na UCL University College v dánském Vejle. Nyní studuje na Fakultě podnikatelské VUT program Entrepreneurship and Small Business Development, v rámci kterého spoluzaložil studentskou firmu Godeton družstvo, kde vykonává funkci předsedy představenstva. V mezinárodních týmech se podílel na návrzích řešení pro značky z Holandska, Finska i USA v oblasti brandingu a marketingu. Spolu s kolegy pracuje na vývoji aplikace logistické databáze LogDab, věnuje se natáčení edukativních i reprezentativních videí pro VUT.

Mgr. et Mgr. Jan Koudela

Je absolventem právnické a přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Již v období studií začal pracovat v investiční a developerské společnosti Reticulum, a. s., kde od letošního roku vede olomouckou pobočku. Na základě svých osobních zkušeností usiluje mimo jiné o to, aby společnost Reticulum, a.s. i do budoucna poskytovala příležitosti mladým, schopným a pracovitým lidem v době jejich univerzitních studií a následně i v začátcích jejich pracovní kariéry.

Způsob hodnocení

Odborná porota bude u soutěžních příspěvků hodnotit tato kritéria:
Komplexnost zpracování podnikatelského záměru (0-10 bodů)
 • 0 bodů: nekonkrétní podnikatelský záměr, chybí zásadní informace, obsahuje gramatické chyby
 • 3 body: chybí nebo je neúplná některá jeho část
 • 7 bodů: kvalitně zpracována každá část dle vzorové osnovy podnikatelského plánu
 • 10 bodů: všechna tvrzení jsou navíc doložena zdroji nebo provedenou analýzou
Reálnost realizace záměru (0-10 bodů)
 • 0 bodů: způsob realizace zcela chybí
 • 3 body: způsob realizace je nedostatečně popsán nebo působí nedůvěryhodně
 • 7 bodů: realizace je konkrétně popsána, avšak některá tvrzení nejsou doložena
 • 10 bodů: realizace je zcela přesně popsána a doložena a lze předpokládat, že v praxi půjde opravdu takto provést
Originalita (0-10 bodů)
 • 0 bodů: zcela neoriginální podnikatelský záměr
 • 3 body: záměr sice není originální, ale vnáší nový pohled
 • 7 bodů: záměr sice není originální, ale výrazně zlepšuje stávající úroveň produktů nebo služeb
 • 10 bodů: originální nebo inovativní projekt
Potenciál rozvoje (0-10 bodů)
 • 0 bodů: chybí informace o velikosti budoucího trhu a o předpokládaném růstu
 • 3 body: informace o rozvoji jsou uvedeny, ale nejsou podloženy; případně se další rozvoj nepředpokládá
 • 7 bodů: kvalitně zpracována velikost budoucího trhu a popsán předpokládaný růst (pro ČR)
 • 10 bodů: kvalitně zpracována velikost budoucího trhu a popsán předpokládaný růst (pro mezinárodní trh)
Ekonomika projektu (0-10 bodů)
 • 0 bodů: chybí informace o ekonomice (příjmy/výdaje)
 • 3 body: Ekonomika projektu je nastíněna, ale nepodložena
 • 7 bodů: kvalitně zpracována ekonomická stránka projektu (příjmy výdaje odpovídají reálnému pohledu)
 • 10 bodů: kvalitně zpracována ekonomika projektu včetně cash flow na min. 1 rok a ideálně na 3 roky

Soutěžní příspěvek může získat maximálně 50 bodů. Každý soutěžní příspěvek bude hodnocen dvěma hodnotiteli. Soutěžní příspěvky, jejichž průměrné hodnocení dosáhne více jak 37 bodů, budou předány k hodnocení třetímu hodnotiteli. Bodové hodnocení bude vypočteno aritmetickým průměrem obdržených bodů od každého hodnotitelů. Do finále postupuje deset soutěžních příspěvků, které dosáhnou nejvíce bodů. Hodnocení jednotlivých soutěžních příspěvků se soutěžícím v písemné podobě automaticky nezasílá. Soutěžící je však oprávněn písemně požádat přislibujícího o zaslání hodnocení svého příspěvku na jeho e-mail: podnikavahlava@upol.cz.

Ve finále soutěže hodnotí odborná porota kvalitu prezentace soutěžního příspěvku. Odborná porota hodnotí tato kritéria: dodržení předepsané délky, přehlednost údajů, kvalitu slovního projevu, obsahovou stránku prezentace. Ihned po prezentaci soutěžního příspěvku udělí každý člen odborné poroty známku za prezentaci 1 až 10 bodů. Výsledné bodové hodnocení soutěžního příspěvku je stanoveno aritmetickým průměrem získaných bodů od každého hodnotitele. Získaný počet bodů bude připočítán k bodovému zisku z hodnocení soutěžních příspěvků. Vítězným soutěžním příspěvkem je soutěžní příspěvek s nejvyšším bodovým hodnocením.

Finalisté

Angelina design

Lavrenčík Jan

ComfyMaps

Michal Franc

Dastly

Markéta Milovová

Festada

Dominika Sokolová

Kovář Masaryk

Adam Kolář

L&K diary

Kristýna Mackovčáková

Máme rádi češtinu

Michaela Dostálová

Maminko klid

Barbora Brázdilová

Mauvee

Martin Pavel

MyLi-Můj pětiletý deník

Michaela Mozolová

Kontakt

Vědeckotechnický park UP
Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc
podnikavahlava@upol.cz
+420 585 631 420
Mgr. Hana Doláková
Event Manager za VTP UP
hana.dolakova@upol.cz
+420 774 713 716

Generální partner

Reticulum

Hlavní partner

Inovační centrum Olomouckého kraje

Pořadatel

VTPUP


Partneři

Mediální partneřiPodporovatelé