O soutěži

Univerzita Palackého v Olomouci opět hledá podnikavé hlavy! Máte "v hlavě" záměr, který jste zatím nerealizovali na trhu nebo jej realizujete nejvýše 1 rok? Je vám více než 18 let? Nebo je vám méně než 18, ale máte někoho staršího, kdo se za vás v přihlášce zaručí? Tak vzhůru do toho!

Cílem soutěže Podnikavá hlava je podpořit začínající i zkušené podnikatele a ocenit nejlepší podnikatelský záměr Olomouckého kraje. Na vítěze čekají samozřejmě zajímavé výhry, ale i samotná účast v soutěži vás může naučit mnoho nového. Registrací získáte možnost zdarma absolvovat WORKSHOP Marketing a budování brandu během finále soutěže.

Ke tvorbě svého podnikatelského záměru můžete před přihlášením využít expertních konzultací našich odborných konzultantů ze strany VTP UP a Inovačního centra Olomouckého kraje. (Podmínky uvedeny v Pravidlech soutěže.)

Jak se přihlásit, se dozvíte v podrobných pravidlech soutěže. Aktuální dění sledujte na Facebooku i Instagramu. Inspirovat se můžete také vítězi minulých ročníků, kteří začínali stejně, jako vy.

Soutěž v letošním roce získala záštitu rektora UP prof. MUDr. Martina Procházky, Ph.D., primátora statutárního města Olomouce Mgr. Miroslava Žbánka, MPA a náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jana Šafaříka, MBA.

Finanční podporu poskytli hlavní partneři: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Inovační centrum Olomouckého kraje. Marketingovou propagaci soutěže zajištuje Marketingová agentura Arrow Marketing.

Tato soutěž je realizována v rámci projektu Podpora podnikavosti, který je součástí Národního plánu obnovy, komponenty 1.4. Digitální ekonomika a společnost, inovativní startupy a nové technologie, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Výhry

1. místo
 • Výhra obsahuje:
 • finanční odměna 50 000 Kč
 • FIX Year členství v Element Coworkingu s přístupem 24/7 v hodnotě 49 500 Kč
 • nebo poskytnutí 50% slevy na pronájem volné inkubační kanceláře ve VTP UP na 1 rok pro realizaci vítězného soutěžního příspěvku
 • 6 hodin konzultačních služeb měsíčně od pořadatele na 1 rok v hodnotě 130 680 Kč
 • 2 hodiny koučovacích služeb od Kariérního centra UP
 • kniha od Ofigo
 • věcné ceny
2. místo
 • Výhra obsahuje:
 • finanční odměna 20 000 Kč
 • 4 hodiny konzultačních služeb měsíčně od pořadatele na 1 rok v hodnotě 87 120 Kč
 • kniha od Ofigo
 • věcné ceny
3. místo
 • Výhra obsahuje:
 • finanční odměna 10 000 Kč
 • 2 hodiny konzultačních služeb měsíčně od pořadatele na 1 rok v hodnotě 43 560 Kč
 • kniha od Ofigo
 • věcné ceny

+ Speciální kategorie „Podnikatel z UP“

 • finanční odměna 5 000 Kč
 • 2 hodiny koučovacích sližeb od Kariérního centra UP
 • pro studenty/zaměstnance UP

Pravidla (Veřejný příslib)

Harmonogram

2024
Harmonogram:
22. 03. 2024             Start soutěže a otevření registrace soutěžních příspěvků
20. 05. 2024 12:00   Uzávěrka přihlášek soutěžních příspěvků
30. 05. 2024             Zveřejnění TOP 10 finalistů
07. 06. 2024             Finále soutěže a oficiální vyhlášení výsledků

Konzultanti

Konzultant
Dr. Ing. Petr Kubečka
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
podnikavahlava@upol.cz
Pracuje ve Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého v Olomouci od roku 2012 a to jako projektový manažer se zaměřením na transfer technologií do podnikové sféry. Studoval na Vysoké škole báňské a Ecole Centrale Paris. V minulosti pracoval jako manažer a jednatel v úspěšné telekomunikační firmě Evkanet.
Konzultant
Mgr. Petr Suchomel, PhD.
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ TRANSFERU TECHNOLOGII
podnikavahlava@upol.cz
Petr je konzultantem v oblasti podnikatelského záměru, technologického transferu, licenčních smluv a ochrany duševního vlastnictví.

Externí konzultanti

Porota

Mgr. Petr Suchomel, Ph.D.

Vystudoval obor fyzikální chemie na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde také několik let působil na pozici junior researcher. Od roku 2015 pracuje ve Vědeckotechnickém parku UP jako business development manager. Zabývá se především transferem znalostí a technologií, komunikací s firemními klienty a zajišťováním zakázkových měření na unikátní infrastruktuře Univerzity Palackého v Olomouci.

Dr. Ing. Petr Kubečka

Pracuje ve Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého v Olomouci od roku 2012 a to jako projektový manažer se zaměřením na transfer technologií do podnikové sféry. Studoval na Vysoké škole báňské a Ecole Centrale Paris. V minulosti pracoval jako manažer a jednatel v úspěšné telekomunikační firmě Evkanet.

Ing. Pavlína Slepičková

V agentuře CzechInvest působí již řadu let. Její pracovní náplní je široká škála činností podporujících rozvoj podnikatelského prostředí v regionu – dotace v oblasti zpracovatelské průmyslu, inovací, vědy a výzkumu, podpora exportu českých firem do zahraničí, monitoring průmyslových zón a brownfieldů a v neposlední řadě je také koordinátorem startupových projektů. Hlavním úkolem regionální kanceláře CzechInvestu v oblasti startupů, je snaha spoluvytvářet startupové podhoubí v regionu tak, aby mohly vznikat a rozvíjet se nové zajímavé podnikatelské projekty s globálním potencionálem.

Mgr. Patrik Hužva, MBA

Vysoce kvalifikovaný a zkušený podnikový expert, který má za sebou úspěšnou kariéru v oblasti obchodu a marketingu. Po studiích na Newbery College a Nottingham Trent University získával znalosti a zkušenosti v několika firmách. Zastával pozici Territory Managera v nadnárodní petrochemické společnosti ExxonMobil, poté přešel do poradenských společností IMPAC a DC VISION. V IMPAC působil jako Regional Vice President pro ČR, Slovensko a Maďarsko, kde se specializoval na strategický rozvoj. V DC VISION se zaměřoval na implementaci LEAN procesů a optimalizaci podnikových operací. S nabytými zkušenostmi se stal obchodním ředitelem ve společnosti EMOS. Poté zaujal pozici generálního ředitele ve společnosti LABICOM, kde vedl celkový provoz a strategický rozvoj firmy. Aktuálně působí jako CEO firmy T.S. BOHEMIA a strategicky rozvíjí společnost v rámci konkurenčního podnikatelského prostředí.

Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.

Absolventka sociologie a žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Získala doktorát v oboru sociologie. Má více než 15 let zkušeností ve vzdělávání dospělých ve firmách a neziskových organizacích. Jako visiting professor působila také na americké univerzitě. Zaměřuje se na témata selfmanagementu, seberozvoje a wellbeingu. Pohybuje se také na startupové scéně a rozvíjí podnikavost. Její misí je podporovat chytré nápady a pomáhat profesně a osobnostně rozvíjet kohokoli, kdo na to má odvahu.

Způsob hodnocení

Odborná porota bude u soutěžních příspěvků hodnotit tato kritéria:

Komplexnost zpracování podnikatelského záměru (0–10 bodů)

 • 0 bodů: nekonkrétní podnikatelský záměr, chybí zásadní informace, obsahuje gramatické chyby
 • 3 body: chybí nebo je neúplná některá jeho část
 • 7 bodů: kvalitně zpracována každá část dle vzorové osnovy podnikatelského plánu
 • 10 bodů: všechna tvrzení jsou navíc doložena zdroji nebo provedenou analýzou

Reálnost realizace záměru (0-10 bodů)

 • 0 bodů: způsob realizace zcela chybí
 • 3 body: způsob realizace je nedostatečně popsán nebo působí nedůvěryhodně
 • 7 bodů: realizace je konkrétně popsána, avšak některá tvrzení nejsou doložena
 • 10 bodů: realizace je zcela přesně popsána a doložena a lze předpokládat, že v praxi půjde opravdu takto provést

Originalita (0-10 bodů)

 • 0 bodů: zcela neoriginální podnikatelský záměr
 • 3 body: záměr sice není originální, ale vnáší nový pohled
 • 7 bodů: záměr sice není originální, ale výrazně zlepšuje stávající úroveň produktů nebo služeb
 • 10 bodů: originální nebo inovativní projekt

Potenciál rozvoje (0-10 bodů)

 • 0 bodů: chybí informace o velikosti budoucího trhu a o předpokládaném růstu
 • 3 body: informace o rozvoji jsou uvedeny, ale nejsou podloženy; případně se další rozvoj nepředpokládá
 • 7 bodů: kvalitně zpracována velikost budoucího trhu a popsán předpokládaný růst (pro ČR)
 • 10 bodů: kvalitně zpracována velikost budoucího trhu a popsán předpokládaný růst (pro mezinárodní trh)

Ekonomika projektu (0-10 bodů)

 • 0 bodů: chybí informace o ekonomice (příjmy/výdaje)
 • 3 body: Ekonomika projektu je nastíněna, ale nepodložena
 • 7 bodů: kvalitně zpracována ekonomická stránka projektu (příjmy výdaje odpovídají reálnému pohledu)
 • 10 bodů: kvalitně zpracována ekonomika projektu včetně cash flow na min. 1 rok a ideálně na 3 roky

Soutěžní příspěvek může získat maximálně 50 bodů. Každý soutěžní příspěvek bude hodnocen dvěma hodnotiteli. Soutěžní příspěvky budou předány k hodnocení třetímu hodnotiteli. Bodové hodnocení bude vypočteno aritmetickým průměrem obdržených bodů od každého hodnotitelů. Do finále postupuje deset soutěžních příspěvků, které dosáhnou nejvíce bodů. Hodnocení jednotlivých soutěžních příspěvků se soutěžícím v písemné podobě automaticky nezasílá. Soutěžící je však oprávněn písemně požádat přislibujícího o zaslání hodnocení svého příspěvku na jeho e-mail: podnikavahlava@upol.cz.

Ve finále soutěže hodnotí odborná porota kvalitu prezentace soutěžního příspěvku. Odborná porota hodnotí tato kritéria: dodržení předepsané délky, přehlednost údajů, kvalitu slovního projevu, obsahovou stránku prezentace. Ihned po prezentaci soutěžního příspěvku udělí každý člen odborné poroty známku za prezentaci 1 až 10 bodů. Výsledné bodové hodnocení soutěžního příspěvku je stanoveno aritmetickým průměrem získaných bodů od každého hodnotitele. Získaný počet bodů bude připočítán k bodovému zisku z hodnocení soutěžních příspěvků. Vítězným soutěžním příspěvkem je soutěžní příspěvek s nejvyšším bodovým hodnocením.

Finalisté


Kontakt

Vědeckotechnický park UP
Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc
podnikavahlava@upol.cz
+420 585 631 420
Bc. Roksolana Ilnycka
Bc. Roksolana Ilnycka
Event Manager, VTP UP
roksolana.ilnycka@upol.cz
+420 604 246 225

Generální partner

Univerzita Palackého v Olomouci

Hlavní partner

Inovační centrum Olomouckého kraje

Hlavní partner

CzechInvest

Pořadatel

VTP UP

Partneři


Mediální partneřiPodporovatelé