O soutěži

Univerzita Palackého v Olomouci opět hledá podnikavé hlavy! Máte "v hlavě" záměr, který jste zatím nerealizovali na trhu nebo jej realizujete nejvýše 1 rok? Je vám více než 18 let? Nebo je vám méně než 18, ale máte někoho staršího, kdo se za vás v přihlášce zaručí? Tak vzhůru do toho!

Cílem soutěže Podnikavá hlava je podpořit začínající i zkušené podnikatele a ocenit nejlepší podnikatelský záměr Olomouckého kraje. Na vítěze čekají samozřejmě zajímavé výhry, ale i samotná účast v soutěži vás může naučit mnoho nového. Registrací získáte možnost zdarma absolvovat WORKSHOP Marketing a budování brandu během finále soutěže.

Ke tvorbě svého podnikatelského záměru můžete před přihlášením využít expertních konzultací našich odborných konzultantů ze strany VTP UP (podmínky uvedeny v Pravidlech soutěže).

Jak se přihlásit, se dozvíte v podrobných pravidlech soutěže. Aktuální dění sledujte na Facebooku i Instagramu. Inspirovat se můžete také vítězi minulých ročníků, kteří začínali stejně, jako vy.

Soutěž v letošním roce získala záštitu rektora UP prof. MUDr. Martina Procházky, Ph.D., primátora statutárního města Olomouce Mgr. Miroslava Žbánka, MPA a náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jana Šafaříka, MBA.

Finanční podporu poskytli hlavní partneři: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Inovační centrum Olomouckého kraje. Marketingovou propagaci soutěže zajištuje Marketingová agentura Arrow Marketing.

Tato soutěž je realizována v rámci projektu č. 2422000002, Podpora podnikavosti, který je součástí Národního plánu obnovy, komponenty 1.4. Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie, financovaného z EU Nástroje pro oživení a odolnost.

Výhry

1. místo
 • StitchItOn - Anna Chesnokova
 • finanční odměna 50 000 Kč
 • FIX Year členství v Element Coworkingu s přístupem 24/7 v hodnotě 49 500 Kč
 • nebo poskytnutí 50% slevy na pronájem volné inkubační kanceláře ve VTP UP na 1 rok pro realizaci vítězného soutěžního příspěvku
 • 6 hodin konzultačních služeb měsíčně od pořadatele na 1 rok v hodnotě 130 680 Kč
 • 27" Samsung Business Monitor S43GC od partnera TSBOHEMIA.CZ v hodnotě 4 669 Kč
 • voucher na nákup v UPoint v hodnotě 500 Kč
 • 2 hodiny koučovacích služeb od Kariérního centra UP
 • kniha od Ofigo
 • věcné ceny
2. místo
 • Pozemkov - Jan Karásek&team
 • finanční odměna 20 000 Kč
 • 4 hodiny konzultačních služeb měsíčně od pořadatele na 1 rok v hodnotě 87 120 Kč
 • voucher na nákup v UPoint v hodnotě 500 Kč
 • kniha od Ofigo
 • věcné ceny
3. místo
 • Atocks.cz - Jiří Cibulec
 • finanční odměna 10 000 Kč
 • 2 hodiny konzultačních služeb měsíčně od pořadatele na 1 rok v hodnotě 43 560 Kč
 • voucher na nákup v UPoint v hodnotě 500 Kč
 • kniha od Ofigo
 • věcné ceny

+ Speciální kategorie „Podnikatel z UP“

CAPTURESS - Vít Bareš

 • finanční odměna 5 000 Kč
 • 2 hodiny koučovacích sližeb od Kariérního centra UP
 • pro studenty/zaměstnance UP

Pravidla (Veřejný příslib)

Harmonogram

2024
Harmonogram:
22. 03. 2024             Start soutěže a otevření registrace soutěžních příspěvků
20. 05. 2024 12:00   Uzávěrka přihlášek soutěžních příspěvků
30. 05. 2024             Zveřejnění TOP 10 finalistů
07. 06. 2024             Finále soutěže a oficiální vyhlášení výsledků

Konzultanti

Konzultant
Mgr. Petr Suchomel, PhD.
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ TRANSFERU TECHNOLOGII
podnikavahlava@upol.cz
Petr je konzultantem v oblasti podnikatelského záměru, technologického transferu, licenčních smluv a ochrany duševního vlastnictví.
Konzultant
Dr. Ing. Petr Kubečka, MCI, RTTP
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
podnikavahlava@upol.cz
Pracuje ve Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého v Olomouci od roku 2012 a to jako projektový manažer se zaměřením na transfer technologií do podnikové sféry. Studoval na Vysoké škole báňské a Ecole Centrale Paris. V minulosti pracoval jako manažer a jednatel v úspěšné telekomunikační firmě Evkanet.

Externí konzultanti

Porota

Mgr. Petr Suchomel, Ph.D.

Vystudoval obor fyzikální chemie na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde také několik let působil na pozici junior researcher. Od roku 2015 pracuje ve Vědeckotechnickém parku UP jako business development manager. Zabývá se především transferem znalostí a technologií, komunikací s firemními klienty a zajišťováním zakázkových měření na unikátní infrastruktuře Univerzity Palackého v Olomouci.

Dr. Ing. Petr Kubečka, MCI, RTTP

Pracuje ve Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého v Olomouci od roku 2012 a to jako projektový manažer se zaměřením na transfer technologií do podnikové sféry. Studoval na Vysoké škole báňské a Ecole Centrale Paris. V minulosti pracoval jako manažer a jednatel v úspěšné telekomunikační firmě Evkanet.

Ing. Pavlína Slepičková

V agentuře CzechInvest působí již řadu let. Její pracovní náplní je široká škála činností podporujících rozvoj podnikatelského prostředí v regionu – dotace v oblasti zpracovatelské průmyslu, inovací, vědy a výzkumu, podpora exportu českých firem do zahraničí, monitoring průmyslových zón a brownfieldů a v neposlední řadě je také koordinátorem startupových projektů. Hlavním úkolem regionální kanceláře CzechInvestu v oblasti startupů, je snaha spoluvytvářet startupové podhoubí v regionu tak, aby mohly vznikat a rozvíjet se nové zajímavé podnikatelské projekty s globálním potencionálem.

Mgr. Patrik Hužva, MBA

Vysoce kvalifikovaný a zkušený podnikový expert, který má za sebou úspěšnou kariéru v oblasti obchodu a marketingu. Po studiích na Newbery College a Nottingham Trent University získával znalosti a zkušenosti v několika firmách. Zastával pozici Territory Managera v nadnárodní petrochemické společnosti ExxonMobil, poté přešel do poradenských společností IMPAC a DC VISION. V IMPAC působil jako Regional Vice President pro ČR, Slovensko a Maďarsko, kde se specializoval na strategický rozvoj. V DC VISION se zaměřoval na implementaci LEAN procesů a optimalizaci podnikových operací. S nabytými zkušenostmi se stal obchodním ředitelem ve společnosti EMOS. Poté zaujal pozici generálního ředitele ve společnosti LABICOM, kde vedl celkový provoz a strategický rozvoj firmy. Aktuálně působí jako CEO firmy T.S. BOHEMIA a strategicky rozvíjí společnost v rámci konkurenčního podnikatelského prostředí.

Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.

Absolventka sociologie a žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Získala doktorát v oboru sociologie. Má více než 15 let zkušeností ve vzdělávání dospělých ve firmách a neziskových organizacích. Jako visiting professor působila také na americké univerzitě. Zaměřuje se na témata selfmanagementu, seberozvoje a wellbeingu. Pohybuje se také na startupové scéně a rozvíjí podnikavost. Její misí je podporovat chytré nápady a pomáhat profesně a osobnostně rozvíjet kohokoli, kdo na to má odvahu.

Mgr. Jana Aubrechtová

Získala řadu zkušeností v mezinárodních společnostech zejména na pozici HR manager. Ke startupům se dostala v roce 2015, kdy svou profesním kariéru spojila s bývalým start-upem a měla za úkol zde vybudovat HR, back office a mezinárodní call centrum. Svět okolo startupů a inovací jí natolik zaujal, že se následně začala věnovat HR konzultacím v této sféře. Aktuálně působí na ve společnosti ČSOB jako Inovační manager a vede projekt Start it UNI, který zaměřený na mladé podnikavce zejména z řad SŠ a VŠ.

Způsob hodnocení

Odborná porota bude u soutěžních příspěvků hodnotit tato kritéria:

Komplexnost zpracování podnikatelského záměru (0–10 bodů)

 • 0 bodů: nekonkrétní podnikatelský záměr, chybí zásadní informace, obsahuje gramatické chyby
 • 3 body: chybí nebo je neúplná některá jeho část
 • 7 bodů: kvalitně zpracována každá část dle vzorové osnovy podnikatelského plánu
 • 10 bodů: všechna tvrzení jsou navíc doložena zdroji nebo provedenou analýzou

Reálnost realizace záměru (0-10 bodů)

 • 0 bodů: způsob realizace zcela chybí
 • 3 body: způsob realizace je nedostatečně popsán nebo působí nedůvěryhodně
 • 7 bodů: realizace je konkrétně popsána, avšak některá tvrzení nejsou doložena
 • 10 bodů: realizace je zcela přesně popsána a doložena a lze předpokládat, že v praxi půjde opravdu takto provést

Originalita (0-10 bodů)

 • 0 bodů: zcela neoriginální podnikatelský záměr
 • 3 body: záměr sice není originální, ale vnáší nový pohled
 • 7 bodů: záměr sice není originální, ale výrazně zlepšuje stávající úroveň produktů nebo služeb
 • 10 bodů: originální nebo inovativní projekt

Potenciál rozvoje (0-10 bodů)

 • 0 bodů: chybí informace o velikosti budoucího trhu a o předpokládaném růstu
 • 3 body: informace o rozvoji jsou uvedeny, ale nejsou podloženy; případně se další rozvoj nepředpokládá
 • 7 bodů: kvalitně zpracována velikost budoucího trhu a popsán předpokládaný růst (pro ČR)
 • 10 bodů: kvalitně zpracována velikost budoucího trhu a popsán předpokládaný růst (pro mezinárodní trh)

Ekonomika projektu (0-10 bodů)

 • 0 bodů: chybí informace o ekonomice (příjmy/výdaje)
 • 3 body: ekonomika projektu je nastíněna, ale nepodložena
 • 7 bodů: kvalitně zpracována ekonomická stránka projektu (příjmy výdaje odpovídají reálnému pohledu)
 • 10 bodů: kvalitně zpracována ekonomika projektu včetně cash flow na min. 1 rok a ideálně na 3 roky

Soutěžní příspěvek může získat maximálně 50 bodů. Každý soutěžní příspěvek bude hodnocen dvěma až čtyřmi hodnotiteli. Bodové hodnocení bude vypočteno aritmetickým průměrem obdržených bodů od každého z hodnotitelů. Do finále postupuje deset soutěžních příspěvků, které dosáhnou nejvíce bodů. Hodnocení jednotlivých soutěžních příspěvků se soutěžícím v písemné podobě automaticky nezasílá. Soutěžící je však oprávněn písemně požádat přislibujícího o zaslání hodnocení svého příspěvku na jeho e-mail. Žádost je možné zaslat na e-mail: podnikavahlava@upol.cz.

Ve finále soutěže hodnotí odborná porota kvalitu prezentace soutěžního příspěvku. Odborná šestičlenná porota hodnotí tato kritéria: dodržení předepsané délky prezentace (3 minuty), přehlednost údajů, kvalitu slovního projevu, obsahovou stránku prezentace. Ihned po prezentaci soutěžního příspěvku udělí každý člen odborné poroty známku za prezentaci 1 až 10 bodů. Výsledné bodové hodnocení soutěžního příspěvku je stanoveno aritmetickým průměrem získaných bodů od každého hodnotitele. Získaný počet bodů bude připočítán k bodovému zisku z hodnocení soutěžních příspěvků. Vítězným soutěžním příspěvkem je soutěžní příspěvek s nejvyšším bodovým hodnocením.

Finalisté

StitchItOn

Anna Chesnokova

Atocks.cz

Jiří Cibulec

zaridim-to.cz

Petra Adámková

ADHD Academy

Karolína Tomášková

YOURDIVA

Veronika Kvapilová

Jumpy Ember

Filip Sochor

Pozemkov

Jan Karásek

Duncal Technologies

Jindřich Šafran

Článkobot

Josef Hobler

CAPTURES

Vít Bareš

Kontakt

Vědeckotechnický park UP
Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc
podnikavahlava@upol.cz
+420 585 631 420
Bc. Roksolana Ilnycka
Bc. Roksolana Ilnycka
Event Manager, VTP UP
roksolana.ilnycka@upol.cz
+420 604 246 225

Generální partner

Univerzita Palackého v Olomouci

Hlavní partner

Inovační centrum Olomouckého kraje

Hlavní partner

CzechInvest

Pořadatel

VTP UP

Partneři


Mediální partneřiPodporovatelé