Postup přihlášení

 1. Zaregistruj se zde. Registrovat se můžeš sám za sebe nebo za tým. Pokud ti je méně než 18, budeš potřebovat garanta, který je starší 18 let. Registrace je nezávazná, získáš díky ní možnost zúčastnit se workshopů a využít podpory našich konzultantů.
 2. Přijde ti email, ve kterém je potřeba potvrdit registraci a ve kterém budou 2 dokumenty. V tomto emailu bude i odkaz, přes který pak nahraješ svůj soutěžní příspěvek (podnikatelský záměr + vyplněné a naskenované dokumenty).
 3. Pokud ti email nedorazí, zkontroluj spam a případně napiš na podnikavahlava@upol.cz
 4. V harmonogramu vidíš, že v dubnu proběhne workshop, na který budeš pozvaný emailem.
 5. Do pravého poledne 10. května 2021 máš čas na to, sestavit svůj podnikatelský plán a nahrát jej přes odkaz v registračním emailu. Pozor, spolu s podnikatelským plánem nezapomeň nahrát také vyplněnou, podepsanou a do PDF naskenovanou Závaznou přihlášku a taktéž vyplněný, podepsaný a v PDF Souhlas se zpracováním osobních údajů. Velikost všech nahrávaných souborů musí mít méně než 20 MB.
 6. Sleduj FB soutěže, kde dle harmonogramu zveřejníme jména finalistů a o týden později také vyhlášení vítězů.
Těšíme se na tvůj nápad a přejeme hodně zdaru!
Registrační formulář

Doporučená forma příspěvku

1. Popis podnikatelské aktivity a charakteristika produktu, resp. služby, jejich specifických vlastností (základní myšlenka Vašeho podnikatelského záměru)
2. Zpracovatel, tým zpracovatelů, kdo podnikatelský záměr připravoval, kdo ho bude realizovat
3. Rozbor trhu a marketingová strategie
 • Rozsah trhu, kde se bude produkt/služby nabízet (místní trh, celá republika, zahraničí)
 • Poptávka po produktu nebo službě, kolik produktů/služeb je možné prodat
 • Charakteristika spotřebitelů, kdo bude produkt/službu kupovat
 • Rozbor konkurence, kdo jsou Vaši konkurenti a jaké máte vůči nim výhody
 • Způsob a uvedení produktu na trh
 • Distribuce, zabezpečení odbytu produktu
 • Reklama, propagace
4. Organizace řízení a personální zajištění
 • Organizační struktura firmy
 • Počet vytvářených pracovních míst
 • Kvalifikační a odborné požadavky na zaměstnance
5. Financování záměru
 • Zdroje financování, příjmy, výdaje
6. Analýza rizik podnikatelské aktivity

Kontakt

Vědeckotechnický park UP
Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc
podnikavahlava@upol.cz
+420 585 631 420
Mgr. Hana Doláková
Event Manager za VTP UP
hana.dolakova@upol.cz
+420 774 713 716

Generální partner

Reticulum

Hlavní partner

Inovační centrum Olomouckého kraje

Pořadatel

VTPUP


Partneři

Mediální partneřiPodporovatelé