Postup přihlášení

Sleduj nás na sítích Facebook a Instagram, kde budeme postupně odkrývat další novinky a zákulisní mumraj!

Harmonogram:

20. 03. 2023             | Vyhlášení soutěže a otevření registrace soutěžních příspěvků

10. 05. 2023 12:00    | Uzávěrka příjmu soutěžních příspěvků

19. 05. 2023              | Vyhlášení TOP 10 finalistů

24. 05. 2023             | Finále soutěže a oficiální vyhlášení výsledků

Těšíme se na Tvůj nápad a přejeme hodně zdaru!

Doporučená forma příspěvku

1. Popis podnikatelské aktivity a charakteristika produktu, resp. služby, jejich specifických vlastností (základní myšlenka Vašeho podnikatelského záměru)

2. Zpracovatel, tým zpracovatelů, kdo podnikatelský záměr připravoval, kdo ho bude realizovat

3. Rozbor trhu a marketingová strategie

 • Rozsah trhu, kde se bude produkt/služby nabízet (místní trh, celá republika, zahraničí)
 • Poptávka po produktu nebo službě, kolik produktů/služeb je možné prodat
 • Charakteristika spotřebitelů, kdo bude produkt/službu kupovat
 • Rozbor konkurence, kdo jsou Vaši konkurenti a jaké máte vůči nim výhody
 • Způsob a uvedení produktu na trh
 • Distribuce, zabezpečení odbytu produktu 
 • Reklama, propagace

4. Organizace řízení a personální zajištění

 • Organizační struktura firmy
 • Počet vytvářených pracovních míst
 • Kvalifikační a odborné požadavky na zaměstnance

5. Financování záměru

 • Zdroje financování, příjmy/výdaje

6. Analýza rizik podnikatelské aktivity


Kontakt

Vědeckotechnický park UP
Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc
podnikavahlava@upol.cz
+420 585 631 420
Bc. Roksolana Ilnycka
Bc. Roksolana Ilnycka
PR a Event Manager, VTP
roksolana.ilnycka@upol.cz
+420 604 246 225

Generální partner

Reticulum

Hlavní partner

Inovační centrum Olomouckého kraje

Pořadatel

VTP UP

Partneři


Mediální partneřiPodporovatelé