POROTA

Mgr. Roman Jurečka

pracuje jako ředitel Vědeckotechnického parku UP, kam přišel z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Zde působil jako koordinátor transferu technologií. Studoval na Univerzitě Karlově a v Istituto di Psicologia v Římě. Má více než dvacetiletou zkušenost v řízení obchodu ve společnostech Mora Moravia, Česká zbrojovka a Meopta Systems.

Dr. Ing. Petr Kubečka

pracuje ve Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého v Olomouci od roku 2012 a to jako projektový manažer se zaměřením na transfer technologií do podnikové sféry. Studoval na Vysoké škole báňské a Ecole Centrale Paris. V minulosti pracoval jako manažer a jednatel v úspěšné telekomunikační firmě Evkanet.

PhDr. Radim Kašpar

pracuje jako ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc a ve své činnosti urputně hájí zájmy podnikatelů. Je hrdým absolventem Univerzity Palackého v Olomouci. Již během vysokoškolského studia navázal spolupráci s renomovanou agenturou Ogilvy Public Relations, kde zdokonaloval své dovednosti zejména v oblasti PR a marketingu. Poté působil jako ředitel olomoucké marketingové agentury. Ve své profesní činnosti čerpal praxi také z přípravy a realizace evropských projektů a koordinace podnikatelského klubu Business for Breakfast. V neposlední řadě za ním stojí mnoho desítek zrealizovaných odborných seminářů a vzdělávacích konferencí.

Ing. Pavlína Slepičková

v agentuře CzechInvest působí již řadu let. Její pracovní náplní je široká škála činností podporujících rozvoj podnikatelského prostředí v regionu – dotace v oblasti zpracovatelské průmyslu, inovací, vědy a výzkumu, podpora exportu českých firem do zahraničí, monitoring průmyslových zón a brownfieldů a v neposlední řadě je také koordinátorem start-upových projektů. Hlavním úkolem regionální kanceláře CzechInvestu v oblasti start-upů, je snaha spoluvytvářet start-upové podhoubí v regionu tak, aby mohly vznikat a rozvíjet se nové zajímavé podnikatelské projekty s globálním potencionálem.

Ing. Kristýna Pospíšilová

pracuje jako vedoucí Studentského kariérního a poradenského centra Univerzity Palackého. Orientuje se na trhu práce, protože je v kontaktu se zaměstnavateli z celé ČR. Je absolventkou Vysoké škole báňské a dříve pracovala jako projektová koordinátorka v nadnárodní společnosti Senior Flexonics Czech s.r.o.

Bc. Radovan Vašíček

pracuje na Odboru strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje, kde se věnuje podpoře podnikání v regionu. Do této oblasti patří přímá i nepřímá podpora rozvoje malých a středních firem; spolupráce s vysokými školami; podpora soutěží pro podnikatele (pořádání slavnostního vyhlášení Podnikatel roku Olomouckého kraje); pravidelná účast na veletrzích investičních příležitostí společně s městy a obcemi Olomouckého kraje (zejména MSV v Brně a Stavotechu – Moderní dům v Olomouci); podpora zavádění výsledků vědy a výzkumu do praxe.

Jakub Domitra

Jakub má historii ve strojírenství, financích a obchodu. Posledních sedm let se aktivně věnuje náboru nových projektů pro Busyman.cz a jejich přípravě před zainvestováním andělskými investory. Busyman se od roku 2010 zabývá propojováním startupů, podnikatelských záměrů, technologií,  mladých firem s potenciálem s penězi od andělských investorů a strategických partnerů na osobní bázi. Má vlastní privátní investorský klub a pořádá eventy, kde vybrané projekty prezentuje andělským investorům. Díky těmto zkušenostem má široký přehled o trhu, a to v různých segmentech podnikání. Poskytuje prvotní zpětnou vazbu autorům projektů a týmům, pomáhá revidovat a sestavovat byznys modely a navést správným směrem.

Jan Kubálek

pracuje pro Komerční banku. Rok po dokončení gymnázia si ho vyhlédli investoři a oslovili ho se zajímavou nabídkou – postavit internetovou banku doslova na zelené louce. Možná si ještě vzpomenete na název Expandia Banka, psal se rok 1996. Již o rok později ji úspěšně spustili. V roce 1999 se zabýval e-commerce pro IBM a od roku 2000 působí v Komerční bance. Zde začal budováním internetového bankovnictví MojeBanka a Profi banka. Následně šest let řídil plzeňskou divizi. Poté se vrátil na centrálu KB, kde řídil několik transformačních programů v oblasti digitalizace a zjednodušování procesů. Na konci roku 2018 začal působit na své dosavadní pozici tribe leadra a má tak na starosti strategii pro retailové bankovnictví.

cs_CZCzech
cs_CZCzech