OCHRANA ÚDAJŮ

Jsme si vědomi citlivosti poskytnutých informací, proto všechny subjekty, kteří přijdou do styku se soutěžními příspěvky, musí podepsat prohlášení o mlčenlivosti. Tím je zaručena ochrana nápadů před zneužitím třetí stranou. Tento dokument je sestaven na základě ochrany autorského práva a v podmínkách ČR je právně vymahatelný. Na dokument se můžete podívat zde:

Prohlášení člena poroty o nestrannosti a mlčenlivosti

 

Každý účastník soutěže musí vyplnit Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení o jejich zpracování Univerzitou Palackého v Olomouci jako správcem osobních údajů. Souhlas si můžete stáhnout zde:

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

S Vašimi osobními údaji nakládáme dle zákonů, bližší informace zde:

Ochrana osobních údajů

cs_CZCzech
cs_CZCzech