DOPORUČENÁ FORMA PŘÍSPĚVKU

 1. Popis podnikatelské aktivity a charakteristika produktu, resp. služby, jejich specifických vlastností (základní myšlenka Vašeho podnikatelského záměru)
 2. Zpracovatel, tým zpracovatelů, kdo podnikatelský záměr připravoval, kdo ho bude realizovat
 3. Rozbor trhu a marketingová strategie
  • Rozsah trhu, kde se bude produkt/služby nabízet (místní trh, celá republika, zahraničí)
  • Poptávka po produktu nebo službě, kolik produktů/služeb je možné prodat
  • Charakteristika spotřebitelů, kdo bude produkt/službu kupovat
  • Rozbor konkurence, kdo jsou Vaši konkurenti a jaké máte vůči nim výhody
  • Způsob a uvedení produktu na trh
  • Distribuce, zabezpečení odbytu produktu
  • Reklama, propagace
 4. Organizace řízení a personální zajištění
  • Organizační struktura firmy
  • Počet vytvářených pracovních míst
  • Kvalifikační a odborné požadavky na zaměstnance
 5. Financování záměru
  • Zdroje financování, příjmy, výdaje
 6. Analýza rizik podnikatelské aktivity
cs_CZCzech
cs_CZCzech